Reservering av kajakk- og dykkerutstyr

Trykk på DENNE linken for å reservere utstyr på kalenderen.

Brukernavn: medlem

Passord: sjospretten

Før opp navn og så presise tidspunkt som mulig. 

Obs. Kalenderen fungerer ikke på alle nettlesere/datamaskiner.

NB! Det er ikke ubegrenset med utstyr. Se her for hvor mye vi har av ulikt utstyr.


Follow THIS link to reserve equipment on the calendar.

Username: medlem

Password: sjospretten

Enter your name and as exact times as possible. 

Obs. The calendar doesn’t work on all browsers/computers.

NB! The amount of equipment is limited. Follow this to see the amount available for each.