ALEKSANDER FØRDE  Leiar  Tlf: 915 65 401

ALEKSANDER FØRDE

Leiar

Tlf: 915 65 401

MORTEN STAFFENSEN  Nestleiar  Tlf: +45 25851634

MORTEN STAFFENSEN

Nestleiar

Tlf: +45 25851634

STIAN KRISTIANSEN  Dykkeransvarlig  Tlf: 907 05 073

STIAN KRISTIANSEN

Dykkeransvarlig

Tlf: 907 05 073

KRISTOFFER MYRSETH  Elvekajakkansvarlig  Tlf: 994 27 753

KRISTOFFER MYRSETH

Elvekajakkansvarlig

Tlf: 994 27 753

FRIDA BEKKESTAD  Havkajakkansvarlig  Tlf: 928 87 174 E-post: sjospretten.hav@gmail.com

FRIDA BEKKESTAD

Havkajakkansvarlig

Tlf: 928 87 174

E-post: sjospretten.hav@gmail.com

ELISE KVALEVÅG  Havkajakkansvarlig  Tlf: 954 14 566 E-post: sjospretten.hav@gmail.com

ELISE KVALEVÅG

Havkajakkansvarlig

Tlf: 954 14 566

E-post:
sjospretten.hav@gmail.com

CECILIE RANDA HEGGLAND

PR - og kommunikasjonsansvarlig

Tlf: 472 41 405

E-post: sjospretten.pr@gmail.com

MAGNUS SANDVEN  Arrangementsansvarlig  Tlf: 951 61 993

MAGNUS SANDVEN

Arrangementsansvarlig

Tlf: 951 61 993

MARIO EIKSUND  Økonomiansvarlig  Tlf: 466 58 109 E-post: sjospretten.okonomi@gmail.com

MARIO EIKSUND

Økonomiansvarlig

Tlf: 466 58 109

E-post: sjospretten.okonomi@gmail.com