Meld deg inn

For å melde deg inn i Sjøspretten følger du denne linken. Betaling av medlemskontigent gjøres her.

Før du kan låne utstyr må du komme innom kontoret vårt, og skrive under på egenerklæring. (Gjøres en gang i året). Medlemskap inkluderer fritt lån av utstyr og muligheten til å delta på mange spennene turer til studentvennlig pris! 

Kontingenter:
Kan forekomme innmeldingsavgift på noen få kroner dersom du melder deg inn via Hoopla.

Ordinært medlemskap:
Årsmedlemskap – 200,-

Dykkermedlemskap B:
Årsmedlemskap – 650,-

Dykkermedlemskap A:
Årsmedlemskap – 1100,-

International exchange student:
Kayakmember international (one semester) – 100,-